Ulovlige varer

Der er nogle varer, der er ulovlige at sælge på QXL. Både sælger og køber kan holdes ansvarlige i sagen, og er det særlig groft, kan man blive meldt til politiet og faktisk risikere fængselsstraf.

Du er sikkert ikke i tvivl om, hvad du må, og kunne i øvrigt heller ikke tænkte dig at gøre noget ulovligt. Men brug alligevel 5 minutter på at kigge listen nedenfor igennem – så er du på den helt sikre side!

Som både privatsælger og erhvervsdrivende sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varerne eller tjenesterne, den beskrivelse, du giver af dem, eller nogen aktivitet eller kommunikation, som du foretager i forbindelse med en enkelt auktion/handel:

 • Krænker immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person.
 • Bryder med gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet.
 • Er falsk, upålideligt eller vildledende.

Ulovlige varer

For at gøre det nemmere at være lovlydig har vi lavet en liste over varer, der er helt ulovlige at sælge på QXL. Er din vare ikke med på listen, er du godt på vej, men tænk alligevel efter en ekstra gang. Listen er ikke udtømmende, så hvis du er i tvivl og ikke kan finde din vare på listen, er det altid en god idé at kontakte QXL's kundeservice. Du må ikke søge at købe eller sælge følgende varer:

Overordnet alle varer, der er ulovlige ifølge dansk lovgivning

 • Pyramidespil
 • Hælervarer
 • Retten til at købe en vare, hvor man efterfølgende forpligter sig til yderligere at købe. Undtagelsen til denne regel er, at det i kategorien ”Ferier og Rejser” er tilladt, at det er flere ydelser, der skal købes, fx. vand, varme og strøm i forbindelse med sommerhusudlejning, da dette først efterregnes, når lejeperioden er slut. Det skal dog oplyses på auktionen, hvilke priser der er forbundet hermed
 • Fyrværkeri
 • Lightere, som ikke er børnesikrede
 • Lightere under betegnelsen ”Novelty” er forbudte. Det inkluderer lightere, der er udformet som tegneseriefigurer, legetøj, skydevåben, ure, telefoner, musikinstrumenter, køretøjer, menneskekroppe eller dele af menneskekroppe, dyr, fødevarer eller drikkevarer, spiller musik, har blinkende lys, bevægelige genstande eller andre underholdende egenskaber.
 • Analoge trådløse telefoner

Ulovlige våben

 • Slagvåben, fx. morgenstjerner
 • Armbrøst
 • Pr. 1/6-2012 kræves der til luft- og fjedervåben på større end 4,5 mm gyldigt jagttegn, medlemskab af skytteforening med tilhørende våbenpåtegning på medlemsbeviset eller våbentilladelse. Ved salg af disse våben skal de lovpligtige krav fremgå af auktionen.
 • Blankvåben med en klinge over 12 cm. kræver, at både sælger og køber har en blankvåbentilladelse jf. Våbencirkulærets § 13. stk. 1 nr. 6, og der skal stå i aktionen at der kræves blankvåbentilladelse.
 • Foldeknive.
 • Skydevåben, våbendele og ammunition.

Læs mere om våbentilladelser på politiets hjemmeside

Ulovlige medier og software

 • Ulovligt software: Kopier, backup, ROMs, software uden licens, OEM versioner uden medfølgende hardware og lignende
 • Ulovlige film: Ulovlige regionsfrie DVD/VCD, bootleg/uofficielle koncertoptagelser
 • Ulovlig musik: Ulovlige regionsfrie DVD/VCD, bootleg/uofficielle koncertoptagelser
 • Ulovlige spil: Kopier, backup, ROMs, software uden licens og lignende
 • Ugebladsomdelte DVD'er, bøger, osv.
 • Alle ikke-asiatisk producerede DVD film fra Region 3
 • Software, der kræver registreringskode, men sælges uden denne kode
 • Digitalt distribuerede (downloadede) versioner af software fra Microsoft
 • Ved salg af Microsoft licenser skal der på forlangende kunne fremvises købskvittering eller billede af klistermærket med licenskoden
 • Guides/downloads af guides til at hente film fra youtube eller andre sider med ophavsretslig beskyttelse
 • Accounts og artifacts til online rollespil, såsom World of Warcraft, Runequest, osv.

Forenings-, korps-, og militærmateriel

 • Militært udstyr camouflage mærket HMAK, samt HMAK mærket materiel.
 • Marineforeningens tegn og emblemer.
 • Politieffekter, såsom politiuniformer, skilte og lignende.
 • Alt materiel fra Frelsens hær, såsom uniformer, mærker eller lignende.
 • Udstyr og tøj fra Post Danmark.
 • Danske ordner, dvs. alle Dannebrogordenens klasser samt Elefantordenen er tilbageleveringspligtige, dog må fortjenst- og belønningsmedaljer gerne sælges, da de gives til ejendom.
 • Dansk Sygepleje Råds emblem / sygeplejeskenålen.
 • Mærker og uniformsmærker fra Told.

Produkter og skrifter med ophavsrettigheder, produkter der ikke må overdrages til tredjemand samt ulovlige billetter eller gavekort

 • Udstyr eller materiale, som krænker ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder
 • Bankenøgler, låsepistoler og lignende, som er forbeholdt autoriserede låsesmede
 • Ulovlige efterligninger (kopivarer) eller forfalskninger
 • „Guldnumre“, det vil sige telefonnumre, der begynder med 4240 - 4260, 4270 og 4280 MED MINDRE disse mærkes tydeligt i auktionen som BiBob-numre
 • TDC-telefonnumre – det er ikke tilladt at sælge disse numre på QXL, da TDC ikke kan oplyse, om der er gæld på telefonnummeret
 • Armbånd og perler, der er kopier af firmaet La Chance's designs (kinesiske lykkearmbånd)
 • Uidentificerbare Pokemonkort, ”lykkeposer” af samme og lignende kort
 • Waveboards, højest 2 om året
 • Mælkekasser må ikke videresælges, da de tilhører mejerierne
 • Kopier af varer med copyright
 • Gratis uddelte prøver på varer, fx parfumeprøver
 • Billetter: Videresalg af billetter til sports-/underholdningsbegivenheder, herunder gratis udleverede billetter, samt offentlige forlystelser med fortjeneste er ikke lovligt. Auktioner med billetter skal oprettes med ”Køb nu”-pris.
 • Ikke-overdragelige billetter til sports-/underholdningsbegivenheder samt offentlige forlystelser.
 • Gavekort fra Stenaline – disse må ikke videresælges til tredjemand
 • „M1“ gavekort
 • Danske prøve-Euro, jf. paragraf 132 i borgerlig straffelov
 • Danske mønter, som ifølge Nationalmuseet betragtes som værende danefæ. Dette er mønter fra oldtid og vikingetid, mønter fra middelalderen (dvs. fra før 1536), mønter i skattefund (flere mønter nedlagt sammen), guldmønter og større sølvmønter, fx dalermønter fra tiden efter 1536
 • Aktier og værdipapirer
 • Selskaber

Ulovlige farmaceutiske midler, receptpligtige lægemidler og euforiserende stoffer

 • Det er kun tilladt at sælge lægemidler, hvis man har en skriftlig tilladelse fra lægemiddelstyrelsen. - Det skal fremgå af auktionen at man har tilladelse til at sælge det pågældende produkt
 • Euforiserende midler og lignende
 • Receptpligtig medicin, jvf. lægemiddellovens § 8, stk. 1 – det er ikke tilladt at forhandle (købe og sælge) lægemidler uden tilladelse udstedt af Lægemiddelstyrelsen. Der skelnes her ikke mellem receptpligtige lægemidler og håndkøbslægemidler. I begge tilfælde vil forhandling kræve en tilladelse udstedt af Lægemiddelstyrelsen
 • Lægemidler, der indeholder efedrin (ulovligt i Danmark)
 • Kontaktlinser
 • Tandblegningsmidler med over 1% brintoverilte
 • Produkter, som indeholder nikotin, f.eks. tobak, nikotinplaster eller -piller
 • Tobaks produkter
 • Herbalife produkter
 • Forever living produkter
 • Slankemidlet Alli må ikke sælges

Ulovlige mad- og drikkevarer

 • Hjemmelavede mad- og drikkevarer
 • Mad og vin, hvor der ikke er betalt danske afgifter ved videresalg af importvare.
 • Mad og vin, som har overskredet sidste salgsdato/holdbarhedsdato

Erotik

 • Alle pornografiske og erotiske artikler
 • Sexlegetøj
 • Postkort med erotiske motiver
 • Plakater med erotiske motiver
 • Escort/massagepigeannoncer
 • Pornofilm
 • Pornoblade

Stødende materiale

 • Stødende varer, som fx billeder eller anstødeligt, truende, sprogligt groft, fornærmende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, falsk, upålideligt eller vildledende ordvalg
 • Hadeskrifter
 • Ærekrænkende materiale
 • Varer med hagekors, nazi symboler, eller nazistisk materiale. Frimærker og mønter undtaget.

Dyr, husdyr og legemsdele

 • Ifølge fødevarestyrelsen er salg af husdyr, herunder kvæg, svin, får, geder, fjerkræ, hjorte, ræve, ilder, finnracoon, mink og akvakulturdyr ikke tilladt, undtagen når CHR-nummer oplyses og der medfølger flytteblanket og sundhedsdokument fra sælger.
 • „Usynlige“ stødhegn med halsbånd til hunde
 • Truede dyrearter. Dette gælder både levende og døde dyr, samt dele (fx skind, fjer, knogler, skaller, kød, tænder, mm.) og produkter (fx beklædningsgenstande, tasker, souvenirs mm.) heraf.
 • Alle udstoppede dyr, der står på Cites listen hos Skov og Naturstyrelsen, skal have et certifikat fra Skov og Naturstyrelsen, og dette certifikat skal medfølge ved handlen, og dette skal fremgå af teksten i aktionen.
 • Legemsdele (fra mennesker eller dyr).
 • Muskel-/kamphunde, der er ulovlige jf. Hundeloven der trådte i kraft 1. juli 2010, herunder krydsninger hvor de ulovlige racer indgår. Læs evt. mere om de ulovlige hunderacer.
 • Kattekillinger skal være mindst 12 uger gamle når de overdrages til ny ejer
 • Heste med en startpris på mindre end 3.000 kr.
 • Ponyer med en startpris på mindre end 1.000 kr.

Materialer til hus og andre bygninger

 • Kun VA-godkendte vandhaner eller armaturer (skal fremgå af auktionen)
 • Skorstene skal være CE-mærket eller fortsat overholde en gældende MK-godkendelse
 • I forbindelse med skorstene må blyinddækning kun anvendes til bevaringsværdige huse
 • Brændeovne og -kedler skal leve op til den nye bekendtgørelse (fra MST) og have en prøvningsattest (skal fremgå af auktionen).

Generelt tillader QXL ikke:

Ulovlig information/urigtig varebeskrivelse eller vildledende kategoriplacering

 • Ure og smykker: kopier af ure, smykker og briller osv. Det er ikke tilladt at oprette smykker under betegnelserne guld eller sølv, med mindre disse er ægte guld- eller sølvsmykker
 • Al overflødig information, herunder produktnavne, der ikke har noget med produktet på auktionen at gøre, og billeder, der ikke har med produktet at gøre. Det vil medføre lukning af auktionen og i gentagne tilfælde vil det medføre lukning af konto
 • Det er ikke tilladt at reklamere for andre mærkevarer i en mærkevarekategori. Det betyder fx, at det ikke er tilladt under en auktion med én mærkevare at skrive „jeg sælger også ‘andet mærkevarenavn’”.
 • Ligeledes er det ikke tilladt at bruge skjulte søgeord, fx med søgeordene i hvid tekst på hvid baggrund.
 • Varer med billeder af kendte personer, brugt som blikfang er ikke tilladt
 • Copyright/ophavsretsbeskyttede fotos, tekster, musikfiler m.v. må ikke optræde i auktioner. Hvis du anvender billeder, fotos, tekster fra ophavsbeskyttede værker, musikfiler mv. i en annonce, er du ansvarlig for, at anvendelsen ikke krænker 3. mands rettigheder, herunder ophavsrettigheder, copyright og andre immaterielle rettigheder.
 • Det er ikke tilladt at „deep-linke“ på QXL. Dvs. at man ikke må oplyse om en anden hjemmeside, end til dennes forside – og ikke videre ind på hjemmesiden. Såfremt QXL vurderer, at linket ikke har relevans, eller at det er en auktion i en kategori, hvor det ikke er tilladt, lukker QXL auktionen eller kræver linket fjernet
 • Auktioner, der ikke har en reel vare, fx. auktioner, der kun har til formål at gøre reklame for sælgerens andre auktioner
 • Kopiering af tekst og billeder fra andre QXL-auktioner
 • Velgørenhedsauktioner, der ikke sker i samarbejde med eller er godkendt af QXL
 • Det er ikke tilladt for sælger, at skrive „Køber betaler QXL-gebyr“ i sine varebeskrivelser eller realisere det. QXL forbeholder sig retten til at slette auktioner med denne tekst.

Alle auktioner med personlige informationer eller kontaktoplysninger

 • E-mail-adresse, telefonnummer, ICQ nummer, messenger-oplysninger, postadresse, hjemmesideadresse, eller andre mulige kontaktoplysninger, samt links til andre websites (gælder alle former for links, som vurderes ikke at have relevans for auktionen).
 • Undtagelsen ved den ovenstående regel er:
  • Det er tilladt at bruge billeder med vandmærker fra trendsales.dk men ingen andre
  • I kategorierne ”Biler, MC & Udstyr”, ”Både”, ”Camping & trailere” samt ”Huse, Lejligheder & Grunde” er det dog tilladt at tilføje en e-mail-adresse samt telefonnummer
  • I auktioner vedr. direkte salg af domænenavne og telefonnumre er disse også undtaget, mens personlige webadresser og telefonnumre, der kan ringes på, IKKE er lovlige at henvise til!
  • Ved salg af dyr er det tilladt at have kontaktoplysninger, så man kan se dyret, inden der bydes
  • E-mail-lister
  • Efterlysninger

Varer, der kræver særbehandling

Nogle lande har forskellige regler for, hvad der må handles af varer , og i hvilken tilstand/omfang. Nogle varer kræver særlig behandling og opmærksomhed, og eventuelt tilladelse ved handel på handel

 • Vi anbefaler, at der kun handles dyr inden for Danmarks grænser
 • Ammunition, skydevåben, knive og andre våben, må kun handles via QXL inden for Danmarks grænser. QXL kræver også, at sælgeren skal oplyse, hvilke tilladelser køber skal være i besiddelse af, for at måtte købe varen, eksempelvis blankvåbentilladelse ved salg af knive. Medlemmer på QXL er, i forbindelse med salg af disse varer, i særlig høj grad ansvarlige for, at de overholder enhver lov i forbindelse med køb, salg eller bud på omtalte varer. Hvis man er tvivl, bør man tjekke med de relevante autoriteter / retsinstitutioner på området, for at sikre, at loven overholdes.
 • Vi gør opmærksom på, at varer, der er placeret i den forkerte auktionskategori, kan blive lukket uden forudgående advarsel.