Toldregler

Hvem skal betale told?

Alle varer der sælges på QXL er underlagt fuld prisgennemsigtighed, og det betyder, at den samlede pris inkl. eventuelle toldgebyrer altid skal fremgå af auktionen. Det er ikke tilladt, at pålægge køber ekstra udgifter efter auktionens udløb. Skulle en vare blive pålagt toldudgifter, påhviler det derfor altid sælger at betale disse ekstra udgifter.

Køber du varer på QXL.no, hvor det gælder at Norge ikke er medlem af EU, kan du som køber blive opkrævet told og moms jf. nedenstående takster. Køber du af en sælger på det norske website er det altså køber, der hæfter for toldudgifter.

Generelt om told

Sendes en vare fra et land uden for EU, skal der som hovedregel betales told og dansk moms, når varen kommer til Danmark. For nogle varer skal der også betales danske punktafgifter. Du kan på SKATs hjemmeside læse mere om regler for internethandel, og også her finde en oversigt over EU-lande.

  • Over 1.150 kroner: Der skal betales told, hvis varerne tilsammen har kostet mere end 1.150 kroner.
  • Mellem 80 og 1.150 kroner: Har varerne tilsammen kostet mere end 80 kroner, skal der betales moms og eventuelt også danske punktafgifter.
  • Under 80 kroner: Varer med en pris på under 80 kroner vil ikke blive opkrævet told - dog vil drikkevarer, der indeholder alkohol (fx spiritus, øl og vin), parfume og toiletvand, altid blive opkrævet told, moms og eventuelle punktafgifter, uanset hvad varerne har kostet.

Hvad er en punktafgift?

En punktafgift er en dansk afgift, du skal betale af bestemte varer. Det gælder blandt andet:

  • Spiritus, øl og vin
  • Kaffe og te
  • Chokolade, kakao, lakrids, bolcher, marcipan og nougat

Hvem opkræver told, moms og særlige afgifter?

Transportøren, dvs. virksomheden som erhvervsmæssigt transporterer varerne, beregner og opkræver told, moms og afgifter. Vær opmærksom på, at en transportør måske også vil opkræve et gebyr i forbindelse med beregningen.

Hvis der ikke er betalt afgifter, kan SKAT tilbageholde varerne, indtil afgiften er betalt.