Spørgsmål om karakterer

Om karakterer på QXL

Alle medlemmer på QXL har en karakterbog med karakterer, afgivet af andre medlemmer for afsluttede handler. Karakterbogen gør det hurtigt og nemt at få en fornemmelse af den anden part i handelen, og man kan desuden se den nøjagtige tilbagemelding i hver enkelt handel, som medlemmet har været en del af.

Læs mere om karakterbogen og afgivelse af karakterer her

Hjælp! Min konto er lukket pga. for mange negative karakterer

Du er nødt til at sørge for at få dine negative karakterer slettet, inden vi kan åbne din konto for køb og salg. Du kan tage kontakt til de brugere, som har givet dig negativ karakter, og bede dem henvende sig til os for at få dem slettet. Hvis du mener karakteren er uretfærdigt afgivet, kan du skrive til kundeservice og medsende dokumentation for det - det kan fx. være vedhæftet mailkorrespondance, udskrifter fra netbank eller andet relevant materiale. Vi sletter dog kun sådanne karakterer, hvis beviserne er soleklare.

Vær opmærksom på at en konto med -1, eller mere end 10 % negative karakterer vil blive lukket af QXL. Hvis du modtager en positiv karakter som første karakter, vil din konto dog først blive lukket ved 3. negativ karakter.

Husk, at du nemmest kan få slettet din karakter ved at bede karaktergiver om at skrive til kundeservice og bede om at få karakteren slettet.
For at vi kan vurdere om den skal slettes eller ej, bedes du medsende dit brugernavn, modpartens brugernavn, varenummeret, samt årsag og mailkorrespondance. Disse informationer er nødvendige, hvis at vi skal kunne hjælpe dig. Hvis du ikke kan få dem slettet, er der en karantæneperiode på 2 år. Herefter kan du kontakte kundeservice og ansøge om at få lov til at åbne en ny konto.

Jeg har fået en negativ karakter, kan jeg få den slettet igen?

Hvis du har talt med afgiver af den negative karakter og I har fundet en løsning,
kan du under Karakterbogen trykke på Anmod om sletning af karakter.

Vælg at du er modtager og tryk på Bekræft

Derefter kan du udfylde varenummeret samt skrive en besked til afgiveren hvorefter du kan sende en forespørgsel til afgiver om vedkommende vil trække den tilbage.

Hvis dette accepteres bliver karakteren slettet automatisk.

Hvis I ikke kan blive enige, og du mener, den karakter du har fået er usaglig, skal du sende os dokumentation herom,
eksempelvis vedhæftet mailkorrespondance eller lignende, så vi kan studere sagen nærmere.

Vær dog opmærksom på, at vi kun sletter en karakter, hvis beviserne er soleklare.

Jeg har afgivet en forkert karakter, hvordan ændrer jeg den?

Gå ind i Karakterbogen og tryk på Anmod om sletning af karakter.

Vælg at du er afsender og tryk på Bekræft.
Indsæt varenummeret og tryk på Bekræft igen.
karakteren bliver nu slettet automatisk.

Vi kan også slette karakteren og give dig mulighed for at afgive en ny, hvis du sender følgende oplysninger i oversigt:

  1. Dit brugernavn
  2. Din fødselsdato
  3. De tre sidste tegn i din adgangskode
  4. Auktionsnummeret på den pågældende auktion

Sådan overfører du dine karakterer fra et andet QXL-site

Hvis du er oprettet som bruger i et eller flere af de andre QXL-lande, har du mulighed for at samle dine karakterer ét sted, uden at miste adgang til dine konti.

Hvis du fx. har en konto hos QXL i Norge (QXL.no), kan du overføre dine karakterer herfra til din danske QXL-konto. Det er nemt og hurtigt, men er dog kun muligt at gøre én gang og fra én auktionsside (som regel der, hvor du har flest karakterer). Vær dog opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at afvise anmodninger om karaktersammenlægninger.

Hvordan gør du? Du sender en e-mail til: kundeservice@qxl.dk. Husk at angive:

  1. Dit brugernavn
  2. Din e-mail-adresse
  3. De 3 sidste karakterer i din adgangskode på begge konti.