Forsendelse

Mange af QXL's auktioner afsluttes med at sælger sender varen til køber. I den forbindelse er der nogle sælgere, som udover porto også opkræver betaling for andre udgifter.
Som oftest kaldes disse ekstra udgifter leveringsomkostninger, administrationsomkostninger eller lignende.

Ind imellem ses tilfælde hvor denne form for ekstra omkostninger ikke helt svarer til den udbudte vares værdi, og hvor den ekstra opkrævede udgift til køber, fremstår som en utilsigtet ekstra fortjeneste til sælger.

QXL har derfor følgende retningslinier for forsendelsesomkostninger:

Salgspris

Salgspris er den pris auktionen er afsluttet med.

Forsendelsesomkostninger

Forsendelsesomkostninger kan maksimalt beløbe sig til gældende listepriser for det anvendte post- eller fragtfirma, fx PostDanmark, GLS o.l.
Øvrige ekstra omkostninger kan maksimalt beløbe sig til, hvad man med rimelighed kan forvente, at emballage til forsvarlig forsendelse af varen vil koste, samt evt. udgift til indleveringsattest.

Der må ikke opkræves gebyr for tid til indpakning, kørsel mv.

Eksempel: Hvis sælger udbyder en vare med en startpris til 1 kr. og man ved at gå til nærmeste posthus/boghandel/supermarked kan købe emballage til 15 kr til at sende varen i, vil sælger maksimalt kunne opkræve forsendelsesomkostninger (porto) og 15 kr. og evt. gebyr for indleveringsbevis.

Skulle der være tilfælde hvor sælger opkræver væsentligt mere end det med rimelighed kan forventes, kan QXL vælge at lukke den pågældende auktion indtil sælger justerer ekstraomkostningen. Oplever du som køber eksempler på auktioner, der ikke overholder disse retningslinier er du altid meget velkommen til at kontakte kundeservice.

Sampakning

Har samme køber vundet flere auktioner hos samme sælger, kan køber med rimelighed forvente, at alle køb – hvis muligt – sendes i en og samme pakkeforsendelse med deraf følgende lavere udgift til forsendelse, svarende til den reelle forsendelsesudgift til post- eller fragtfirmaet.

Afhentning

Køber kan aldrig blive opkrævet forsendelsesomkostninger eller øvrige omkostninger ved afhentning af varen hos en sælger.

"Køber betaler for fragt"

Anvender sælger „Køber betaler for fragt“ på sin auktion kan køber forvente at varen sendes billigst muligt med Post Danmark.

Fragt vil sige, at varen sendes fra A til B og der må i dette beløb kun være inkluderet forsendelsesomkostninger, og ikke tid til pakning og lignende.

Leveringsansvar

Som sælger skal du være opmærksom på, at du har leveringsansvar, dvs. at du skal sikre, at varen fysisk leveres til køber. Modtager køber ikke varen, skal du som sælger enten sende en ny vare eller refundere pengene til køber. Du kan ikke fraskrive dig dette leveringsansvar ved fx at skrive i forsendelsesbetingelserne Sendes på købers eget ansvar jf. Forbrugeraftaleloven §24, stk. 2: “… Aftalevilkår, hvorefter forbrugeren bærer risikoen for, at varen eller tjenesteydelsen som helhed ikke kan leveres, er ikke bindende.“

Går varen i stykker under transporten, skal du ligeledes sende en ny vare eller refundere pengene til køber. Er varen sendt forsikret via PostDanmark, GLS eller lignende selskab er erstatningssagen køber uvedkommende.

Kan du som sælger ikke dokumentere, at varen er sendt som pakkeforsendelse med Track & Trace, har køber ret til at afgive en negativ karakter.