Maksimumbud

Forøg dine chancer og afgiv et maksimumbud fra starten.

Med Maksimumbud skal du ikke sidde ved en computer, når auktionen slutter - og derved opleve, at du IKKE vinder varen til den pris, du ville byde.
Med Maksimumbud vil systemet automatisk byde for dig, når andre byder på varen - men kun til dit maksimumsbud.

Eksempel:
Du ser en mobiltelefon med startpris 1,00 kr., som du maksimalt vil betale 500,00 kr. for.
Du afgiver et maksimumbud på 500,00 kr. Dit første reelle bud bliver 1,00 kr. indtil der er en anden byder, som byder højere end dig.
Næste byder afgiver et bud på 100,00 kr.. Nu vil systemet - på dine vegne - automatisk byde 100,00 kr, så du vil stå som højstbydende på auktionen.
Dit bud vil nu være 100,00 kr.. Kommer der endnu et bud, vil systemet automatisk fortsætte med at byde for dig,
indtil der ikke er andre, som overbyder eller indtil dit maksimumbud er nået.

Bemærk: Den byder, som først har afgivet et maksimumbud, byder højest. Hvis en anden byder afgiver et maksimumbud på 500,00 kr efter dit bud,
så vil du være højestbydende. Har byderen et maksimumbud på 525,00 kr., vil vedkommende naturligvis vinde over dit maksimumbud.

Du kan roligt afgive et maksimumbud - hvis et maksimumbud ikke overbydes, kan du altid ændre maksimumsbudet til et lavere beløb.

Held og lykke med dine bud.

Nedsæt maksimumbud

Er du kommet til at afgive et for højt bud? Så kan du gå ind på ”Mit QXL”, under „Køb - Kørende auktioner“ og find auktionen i oversigten,
markere den og klik ”Nedsæt dit maksimumbud”. Så vil maksbuddet blive erstattet af et almindeligt bud

Vil du forhøje dit maksimumbud, bør dette først gøres nu det nuværende maksimumbud er overbudt.
Så undgår du at du byder op imod dig selv.