QXL’s generelle vilkår & betingelser

Gældende fra 13. juni 2014

Det her er et punkt, som rigtigt mange springer over – og det er synd, fordi teksten her indeholder faktisk de regler, der gælder, når du handler på QXL. Den fortæller dig også hvilke rettigheder du har, hvad der er forbudt – og hvad man gør, hvis der er tvivl om noget. Hvis du ikke overholder reglerne, risikerer du at blive udelukket som medlem, og i visse tilfælde endda at blive sendt til inkasso eller meldt til politiet. Det er da værd at undgå, ikke?

1. Denne aftale

1.1. Denne aftale
Denne aftale er et juridisk dokument, der beskriver dine og QXL Danmark A/S' („QXL“, „vi“ eller „os“) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, som QXL udbyder gennem dette site, andre sites hostet af QXL eller andre af de QXL-sites, som vi har links til (under ét „QXL's tjenester“). Det er en betingelse for tilmelding til QXL's tjenester, at du har læst og forstået aftalen. Det er gratis at tilmelde sig til QXL's tjenester, men når du tilmelder dig til QXL's tjenester, bliver du medlem og erklærer dig indforstået med vilkårene i denne aftale. Du bekræfter desuden, at du er indforstået med vilkårene i indeværende aftale, hver gang du bruger QXL's tjenester.

Besøgende på QXL's tjenester, som ikke tilmelder sig, erklærer sig ligeledes indforstået med, at de er underlagt denne aftale, hver gang de går ind på QXL's tjenester. Du skal være mindst 18 år for at anvende QXL's tjenester, og det bekræfter du at være, når du anvender QXL's tjenester. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende aftalen, er du altid velkommen til at kontakte os på e-mail: kundeservice@qxl.dk.

1.2. Aftalen i sin helhed
Denne aftale omfatter:

i. De regler, der gælder for de forskellige typer af handler, du har mulighed for at indgå ved at bruge QXL's tjenester („handler“). Se afsnittet om handelsregler for en uddybning

ii. QXL’s persondatapolitik

iii. Øvrige vilkår og betingelser eller regler for anvendelse, som er omtalt i punkt 2.2.

Disse regler udgør den samlede aftale mellem QXL og dig i forbindelse med QXL's tjenester og handler, idet de erstatter alle tidligere indgåede aftaler og forståelser mellem dig og QXL.

1.3. Ændringer i denne aftale
QXL forbeholder sig ret til løbende at ændre denne aftale og offentliggøre nye versioner på QXL's tjenester. Når vi gør det, vil vi informere dig på forsiden (www.qxl.dk) og i en e-mail til dig. Den nye version af disse vilkår og betingelser vil træde i kraft og være gældende for alle handler samt for enhver anden aktivitet på eller via QXL's tjenester samt for dit forhold til QXL. Den nye version vil træde i kraft fire uger efter den dag, hvor den er offentliggjort (eller en sådan senere dag, fastsat af QXL).

Hvis du ikke ønsker, at den nye version af aftalen skal være gældende for dig, kan du underrette os inden for den ovennævnte 4-ugers periode. Fra den dag, hvor den nye version træder i kraft, må du ophøre med at anvende QXL's tjenester.

QXL’s handelsregler kan ændres med øjeblikkeligt varsel, således som det fremgår af paragraf 5.1.

1.4. Arbejdssted og lovvalg
i. QXL er et selskab, der er registreret i Danmark med adressen Dynamovej 11 DK-2730 Herlev. CVR-nummer 24 98 35 79, e-mail: kundeservice@qxl.dk

ii. Denne aftale og alle handler er underlagt dansk ret. Alle handler anses for at være gennemført i Danmark.

iii. Du og QXL er begge underlagt de danske domstoles ikke-eksklusive værneting i forbindelse med uoverensstemmelser, der måtte opstå i forbindelse med denne aftale eller en handel.

1.5. Din e-mail-adresse
Det er VIGTIGT at du sikrer dig, at den e-mail-adresse, som vi har registreret i dit navn, er opdateret, og at du har fuld adgang til den. Vi anvender adressen til at sende dig vigtige meddelelser, heriblandt dine fakturaer. Hvis du ændrer din e-mail-adresse, kan du informere os om den nye adresse via ”Mit QXL”.

2. Andre tjenester

2.1. QXL's tjenester i andre lande
Hver gang du benytter en QXL-tjeneste, som er rettet mod et andet land (f.eks. gennem QXL.no) vil din brug af QXL-tjenesten være underlagt de vilkår og betingelser, som gælder for den pågældende QXL-tjeneste. Sådanne vilkår og betingelser vil være affattet på det lokale sprog og kan afvige fra disse vilkår og betingelser, således at de afspejler lovgivningen og praksis i det pågældende land. Du skal være opmærksom på, at der kan være store forskelle på, hvilke effekter der lovligt kan købes og sælges i de forskellige lande.

Ved at benytte en QXL-tjeneste, som er rettet mod et andet land, erklærer du dig indforstået med de vilkår og betingelser, som gælder for den pågældende tjeneste. Hvis du har spørgsmål vedrørende de vilkår og betingelser, der gælder for QXL-tjenester, som er rettet mod andre lande, er du velkommen til at henvende dig til det pågældende lands kundeservice for at få yderligere oplysninger.

Selvom du indgår en handel på en QXL-tjeneste rettet mod et andet land, skal du være opmærksom på, at du stadig er underlagt de gebyrregler (jf. paragraf 7.1), som ville være gældende, hvis handlen blev foretaget på det danske QXL-site. Hvis du derimod har registreret dig på en QXL-tjeneste rettet mod et andet land, er du underlagt de gebyrregler, som ville være gældende, hvis indgåelsen af handlen var sket på et site for den pågældende QXL-tjeneste. Der kan ligeledes være angivet betingelser i handelsreglerne vedrørende denne slags registreringer.

2.2 Yderligere tjenester
QXL eller dermed forbundne selskaber kan løbende tilbyde dig og andre medlemmer ydelser, der ikke omfatter handel, eller fordele („øvrige tjenester“) via QXL-tjenesten. Din brug af sådanne øvrige tjenester kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser eller regler for anvendelse, som du skal opfylde. Forudsat at du har modtaget meddelelse om disse vilkår eller regler på QXL-tjenesten, vil din manglende opfyldelse af en væsentlig bestemmelse i de vilkår eller regler, som gælder for vore øvrige tjenester, blive betragtet som væsentlig misligholdelse af denne aftale.

3. Registrering

3.1. Registrering
Du forpligter dig til at tilmelde dig QXL's tjenester med dit rigtige navn, adresse samt alle andre nærmere informationer, du bliver bedt om at oplyse. Tilmelder du dig QXL ved indtastning af dit CPR nummer accepterer du samtidig at vi løbende kan opdatere dine navne og adresse oplysninger. I forbindelse med en foreslået handel kan du blive bedt om at anføre nærmere oplysninger om kreditkort, betalingskort eller kundekort. I den forbindelse skal du sikre dig, at:

a. du er fuldt berettiget til at bruge kortet både på det tidspunkt, hvor du indtaster de ønskede oplysninger, og når du forsøger at bruge det b. at der er tilstrækkelige midler på kortet til at dække alle debiteringer, der foretages som led i dine aktiviteter på QXL's tjenester.

Hvis der opstår fejl i nogen af de oplysninger, som du anfører, skal du informere QXL om de korrekte oplysninger.

3.1.1 Registrering som privat eller erhvervsdrivende medlem
Når du tilmelder dig QXL-tjenesten, skal du angive hvorvidt du ønsker at registrere dig som privat eller erhvervsdrivende medlem.

Du betragtes som værende erhvervsdrivende, når du sælger for mere end 50.000 kr. per løbende 12 måneder, eller hvis du sælger varer som vurderes købt med videresalg og fortjeneste for øje. I begge tilfælde er du forpligtet til at cvr-registrere dig hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og oplyse CVR nummer til QXL. QXL forbeholder sig til enhver tid retten til at ændre din status fra privat til erhvervsdrivende medlem, uden forudgående varsel.

Både private og erhvervsdrivende medlemmer er forpligtiget til at overholde Forbrugeraftaleloven og Købeloven, herunder reglen om 14 dages fortrydelsesret for dine købere. Det betyder, at du som medlem, der køber, som udgangspunkt har ret til at fortryde dit køb op til 14 dage efter du har modtaget din vare. Det gælder således uanset om du handler med en privat eller en erhvervsdrivende sælger. Ligeledes har du, ved en privat sælger, også ret til, altid at afhente din vare og betale kontant ved overleveringen.

3.2. Øvrige betingelser
For at indgå en handel skal du være juridisk berettiget til at indgå aftaler om køb eller salg af de pågældende varer

4. Persondata og persondatapolitik

4.1. Anvendelse af persondata
QXL indsamler, anvender og videregiver persondata samt kontakt- og betalingsoplysninger, som du har registreret hos os, i henhold til vores persondatapolitik (se nedenfor). Derudover anvender QXL „cookies“. Vi benytter disse oplysninger til at forbedre vores hjemmeside og øge vores service.
Ønsker du ikke at acceptere cookies, kan du indstille din browser til automatisk at afvise cookies eller underrette dig hver gang et websted anmoder om at gemme cookies. Benyt din browsers hjælpefunktion for at få flere oplysninger.

4.2. Persondatapolitik
QXL's persondatapolitik udgør en del af denne aftale, og ved at erklære dig indforstået med de indeholdte vilkår og betingelser, giver du samtidig dit samtykke til den måde, hvorpå vi behandler dine personlige data. QXL vil ikke bruge dine personlige oplysninger til andre formål eller videregive dem til andre personer, medmindre du har givet dit udtrykkelige samtykke til, at QXL kan gøre det, enten under registreringen eller på et senere tidspunkt. Derudover kan QXL videregive dine oplysninger, hvis vi enten bliver pålagt at gøre det efter lovgivningen, eller som svar på en gyldig anmodning fra en retshåndhævende eller offentlig myndighed. Som følge af World Wide Webs beskaffenhed vil alle noteringer på QXL's tjenester naturligvis være tilgængelig for alle internetbrugere, også uden for Danmarks grænser.

4.3. Medlemsdiskretion
Du erklærer dig indforstået med ikke at gøre brug af oplysninger vedrørende andre medlemmer, hvortil der er adgang fra QXL's tjenester, eller som du får oplyst fra QXL eller et andet medlem (herunder, men ikke begrænset til brug af medlemmers e-mail-adresser til spam eller chikanerier) udover til at indgå og afslutte handler gennem QXL's tjenester eller som det på anden måde måtte være udtrykkeligt tilladt i henhold til denne aftale, eller som er aftalt med det andet medlem.

5. Handler og handelsregler

5.1. Handelsregler
På QXL-tjenesten har du mulighed for at deltage i handler, som er underlagt vores handelsregler.

QXL’s handelsregler beskriver, hvordan du kan deltage i handler, og hvilke retningslinjer der findes i forbindelse hermed. Vi beder dig sikre dig, at du forstår den måde, hvorpå handlerne fungerer på QXL's tjenester, inden du deltager i en handel. Da vi udvikler de tjenester, som vi tilbyder, kan vi løbende ændre vore handelsregler, både for at tilføje (eller fjerne) særlige handelstyper og for at ændre måden, hvorpå handlerne gennemføres. Du bør derfor altid holde dig ajour med QXL’s handelsregler.

6. Generelle handelsregler

6.1. Relevant indhold
Hvis du er sælger på QXL, er du forpligtiget til at oplyse om varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber på den plads, der er til rådighed, og du er forpligtet til at begrænse indholdet af oplysninger anført i varebeskrivelsen eller på anden måde, til udelukkende at vedrøre handelstemaet og ikke irrelevante emner. Dette gælder også for svar på spørgsmål fra bydere.

Det betyder, at sådanne oplysninger for eksempel ikke må bruges som kommunikationsmiddel til et eller flere af de andre medlemmer og må ikke anvendes til generelt at reklamere for eller fremme salget af dine øvrige varer eller tjenester, som ikke omfattes af handlen. Hvis du i varebeskrivelsen indsætter et hypertekst link til et andet site, skal det linkede site opfylde dette krav til relevans, men du anerkender under alle omstændigheder, at vi er berettigede til at fjerne eller kræve sådanne links fjernet. Hvis du indsætter hypertekst link til et site, som ikke opfylder dette krav om relevans, udgør dette et brud på denne aftale.

6.2. Medlemsvurdering
QXL’s karaktersystem gør det muligt for dig at kommentere den service, som du har fået fra andre medlemmer i forbindelse med handler. Du kan kun give karakterer til de medlemmer, som du har solgt varer eller tjenester til, eller som du har købt varer eller tjenester af. Alle sådanne angivelser skal være nøjagtige og retfærdige og skal overholde de krav, der er anført i paragraf 6.5.

6.3. Sælgers fuldstændige ejendomsret
Når du indsætter en hvilken som helst genstand (vare eller tjeneste) i en notering, står du inde for, at du er juridisk berettiget til at overdrage ejendomsretten til varen eller tjenesten til køber.

6.4. Nøjagtigheden af noteringer
Du skal beskrive de varer eller tjenester, der står på den notering, som du stiller til rådighed for QXL's tjenester, nøjagtigt, og du er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i dine beskrivelser. Mærkevarenavne eller andre angivelser af oprindelse eller fabrikat, som du tager med på din notering, skal være fuldstændigt nøjagtige og må ikke kunne vildlede medlemmerne.

6.5. Forbud
Som sælger er du ansvarlig for at sikre, at hverken salget af selve varerne eller tjenesterne, den notering, du inkluderer dem i, eller nogen aktivitet eller kommunikation (herunder indsendelse af en medlemsvurdering), som du foretager i forbindelse med en hvilken som helst handel

a. vil kunne krænke immaterielle rettigheder eller andre rettigheder tilhørende en fysisk eller juridisk person

b. være brud på gældende lovgivning, uanset om det er kriminelt, ansvarspådragende eller andet

c. være anstødeligt, truende, sprogligt groft, fornærmende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, falsk, upålideligt eller vildledende.

6.6. Ulovlige varer
Som en udvidelse af paragraf 6.5 (men uden at begrænse indholdet af denne bestemmelse) må du ikke udbyde til salg, købe eller sælge de varer eller tjenester, der er anført på QXL’s liste over Ulovlige varer og tjenester. Listen vil blive løbende ajourført – husk at holde øje med den.

6.7. Korrekt brug af kategorier
Du må kun lægge en notering ind under den QXL-kategori, som genstanden for handlen naturligt passer ind i (og ikke i andre kategorier). Hvis det er hensigtsmæssigt, kan du mod eventuel betaling af et yderligere gebyr, som du vil få oplyst samtidig, få tilladelse til at anføre en notering i mere end én kategori. Notering i forkert kategori udgør brud på denne aftale.

6.8. Sælgers vilkår og betingelser
Som sælger på QXL er du forpligtet til at informere alle faktiske eller potentielle købere om alle de aftalemæssige vilkår og betingelser, der er relevante for handlen, herunder oplysninger om fortrydelses- og reklamationsret.

6.8.1. Fortrydelsesret
Som sælger (uanset om du er registreret som privat eller erhvervsmedlem) på QXL, vil du oftest skulle yde fortrydelsesret til dine købere, ligesom du er forpligtet til at overholde Forbrugeraftale- og Købelovens regler om forbrugerbeskyttelse og mangler, herunder fortrydelses- og reklamationsret, hvilke regler kan finde anvendelse. Derudover skal du oplyse om eventuel fortrydelsesret i varebeskrivelsen, og skal også skriftligt oplyse køber om eventuel fortrydelsesret, når du kontakter vedkommende, efter at auktionen er afsluttet. Se mere om fortrydelsesret på www.retsinfo.dk. Se QXL Handelsregler afsnit 10 Fortrydelsesret længere nede i dokumentet for mere information.

6.9. QXL's immaterielle rettigheder
Som medlem på QXL anerkender du, at alle ophavsrettigheder, varemærker og andre immaterielle rettigheder til og vedrørende QXL's tjenester ejes af QXL (eller forbundne selskaber). Du må derfor kun gøre brug af disse immaterielle rettigheder eller QXL's tjenester i den udstrækning det er nødvendigt for at foretage noteringer, indgå handler og gennemføre andre tilladte aktiviteter, som det er forudsat i denne aftale. QXL forbeholder sig retten til at benytte brugeres egne billeder i forbindelse med promovering af QXL.dk og aktiviteter herpå.

6.10. Ingen fortrydelsesret
Den service, vi yder sælgere, er at opslå deres noteringer på QXL's tjenester. Vi gør dette straks efter modtagelse af en notering, der er opsat i henhold til vore krav. Du anerkender dette, samt at du ikke har ret til at fortryde noteringen i den fortrydelsesperiode, der gælder for visse køb foretaget i medfør af lov om forbrugeraftaler eller af anden lovgivning. Købere har ofte fortrydelsesret. Se mere på www.forbrug.dk Se QXL Handelsregler afsnit 10 Fortrydelsesret længere nede i dokumentet for mere information.

6.11 Køb og salg via QXL’s mobile apps
QXL kan give sine medlemmer adgang til tilbud og indhold på QXL via mobile enheder samt give mulighed for at afgive bud og indgåelse af handelsaftaler gennem disse mobile enheder. QXL forbeholder sig ret til at udelukke bestemt indhold, tjenester og funktioner, som kun vil være tilgængelig på QXL.dk. Især kan nogle promoverings-pakker ikke blive vist på QXL.dk via mobile enheder.

QXL tilbyder sine medlemmer udvalgte løsninger via mobile enheder til QXL (f.eks iPhone-Apps). Anvendelsen af disse applikationer er omfattet af samtykke til en særskilt licensaftale.

QXL forbeholder sig ret til teknisk at redigere, ændre og tilpasse tilbud og indhold af en notering af en vare eller tjenesteydelse, så de kan vises på mobile enheder.

Som medlem anerkender og accepterer du, at præsentationen af noteringer af varer og tjenesteydelser via mobile enheder kan afvige fra beskrivelsen på QXL.

Som medlem accepterer du, at bud afgivet via en mobil enhed være bindende på samme måde, som var buddet afgivet via QXL.dk. Se QXL’s handelsregler afsnit 2.

7. Gebyrer

7.1 Gebyrer
i. Som handlende accepterer du at betale QXL gebyr for noteringerne, deres eksponering på QXL's tjenester (hvis du ønsker sådan eksponering) og for afsluttede handler. Detaljer om QXL’s gebyrer er indeholdt eller omtalt i handelsreglerne. Som handlende anerkender og accepterer du ligeledes, at QXL er berettiget til at ændre beløbet eller gebyrets beregningsgrundlag løbende, dog sådan at der gives tydelige oplysninger om beløbet eller grundlaget, når den relevante notering opslås.

ii. Der vil under ingen omstændigheder ske fradrag eller refusion af noteringsgebyrer til sælger.

iii. Vi kan løbende tilføje nye eller yderligere tjenester, som medfører betaling af gebyrer – enten til QXL eller til en navngiven tredjemand – på vilkår, som vil blive nærmere angivet, når sådanne tjenester er tilgængelige.

iv. Hvis du som handlende ikke betaler gebyrerne til tiden, kan QXL (efter skøn) indstille eller ophæve din adgang til QXL's tjenester, og/eller vi kan opkræve et gebyr for forsinket betaling og rykkeromkostninger på kr. 100,00.

Du kan se vores gebyrer her og læse vores påmindelsesprocedure her.

7.2. Moms
Priserne på alle varer eller tjenester er inklusive moms (hvor moms er påbudt), medmindre andet er angivet.

8. QXL's rolle

8.1. QXL's rolle
QXL har som udgangspunkt ingen part i handler på sitet. Dog kan vi i forbindelse med velgørenhed eller andre særlige tilbud, optræde som sælger. Hvis det måtte ske vil det klart fremgå at handlen. I alle andre tilfælde stiller QXL udelukkende de tekniske hjælpemidler til rådighed i forbindelse med indledning eller gennemførelse af handlerne. Her er vi hverken sælger eller leverandør af de varer eller tjenester, der er anført i noteringerne og er således ikke pålagt nogen af de juridiske forpligtelser, som gælder for dig, der sælger varer eller tjenester. QXL er ikke og kan ikke gøres ansvarlig for din eller andre medlemmers adfærd eller for de varer eller tjenester, som udbydes til salg eller levering – uanset om er tale om handler mellem private eller mellem privat og erhvervsdrivende.

QXL har ikke kontrol over og er ikke ansvarlig for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af varerne eller tjenesterne, for hvorvidt noteringerne er nøjagtige og korrekte, for hvorvidt du som sælger har vilje og evne til at levere og sælge disse varer eller tjenester, eller hvorvidt du, hvis du byder, har vilje og evne til at betale derfor. QXL undersøger ikke på forhånd noteringerne eller de omfattede varer eller tjenester. Ligeledes kan QXL ikke styre afslutningen eller gyldigheden af handlerne. Selvom det er forbudt, kan der være nogle medlemmer, der afgiver oplysninger, eller på anden måde udviser en adfærd, der er upålidelig, i strid med lovgivningen, eller som på anden måde er en misligholdelse af medlemmernes forpligtelser i henhold til denne aftale. Du bør derfor udvise en lige så høj grad af forsigtighed ved deltagelse i handlerne – hvad enten du er sælger eller køber – som når du indgår lignende handler uden for Internettet.

8.2. Manglende adgang til QXL's tjenester
Vi garanterer ikke uafbrudt, kontinuerlig adgang til QXL's tjenester. Du anerkender, at QXL's tjenester af og til kan være utilgængelige, det være sig planlagt eller tilfældigt, og at vi ikke kan gøres ansvarlige for manglende adgang.

8.3. Tilbagetrækning af noteringer/handler/tjenester
Som medlem er du indforstået med, at vi er berettiget, men ikke forpligtet til at trække en notering eller en handel tilbage, som - ud fra oplysninger, som vi har modtaget fra tredjemand eller andre medlemmer - ser ud til at være en misligholdelse af denne aftale. QXL forbeholder sig ligeledes ret til at tilbagetrække noteringer, lukke en handel tidligt, forlænge en handel, ophæve handler eller bringe hele tjenester til ophør, hvor vi har tvingende juridiske eller tekniske begrundelser herfor (herunder tekniske vanskeligheder, som berører QXL, eller du eller et andet medlem har oplevet på Internettet). Hvis det er praktisk muligt, giver vi dig et rimeligt varsel på forhånd om alle sådanne skridt, som QXL foretager.

8.4. Misbrug af QXL's tjenester
QXL forbeholder sig ret til at indstille eller ophæve din konto, som er eller forekommer os at være fortsatte, gentagne eller væsentlige brud på bestemmelser i denne aftale (herunder, men ikke begrænset til, at du har givet falske registreringsoplysninger eller på anden måde har misbrugt QXL's tjenester), og til at indstille eller ophæve noteringer og handler forbundet med sådanne konti. Hvis din konto bliver indstillet eller ophævet, kan du ikke tilmelde dig QXL's tjenester på ny uden vores forudgående samtykke.

Indstilling eller ophævelse af din konto samt ophævelse af noteringer eller dertil forbundne handler i tilfælde af dit misbrug sker uden refusion af noteringsgebyrer eller betaling for andre tjenester, der er udbudt af QXL og som du betalt.

8.5. Gennemgang af noteringer
QXL kan løbende, men uden at være forpligtet til det, undersøge, hvorvidt noterede varer eller tjenester kan formodes at være stjålne eller blive solgt ulovligt under henvisning til databaser, der vedligeholdes af QXL eller tredjemand, retshåndhævende myndigheder eller historiske oplysninger, der er tilgængelige for QXL.

8.6. Advarsel om bedrageri
Alle sider med noteringer indeholder en funktionalitet, hvorved du kan indberette en berettiget mistanke, du måtte have til den pågældende notering, til os – især hvis varen/tjenesten på noteringen kan krænke tredjemands immaterielle rettigheder eller anden gældende lovgivning. Vi opfordrer dig til at bruge denne funktionalitet.

9. QXL's ansvar

9.1. QXL'S ANSVAR
I det omfang loven tillader det, skal du fritage QXL, dets agenter og medarbejdere for ethvert ansvar, som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med en notering eller en handel, herunder (men ikke begrænset til) alle krav i forbindelse med noteringer, uafsluttede eller afsluttede handler, eller varer eller tjenester udbudt til salg eller levering, eller faktisk solgt eller leveret, gennem eller i forbindelse med en notering eller en handel, som du har oprettet, budt på eller indgået.

9.2. Force majeure
QXL er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til denne aftale, der skyldes omstændigheder, som QXL ikke er herre over, og som QXL ikke med rimelighed burde have forudset eller overvundet. 9.3. Maksimalt erstatningsansvar
Uden at begrænse indholdet af den foregående bestemmelse kan QXL's erstatningsansvar i henhold til denne aftale (hvad enten det måtte opstå på grund af uagtsomhed eller på anden vis) under ingen omstændigheder overstige det højeste af følgende beløb, enten

a. kr. 5.000,00 eller b. et beløb svarende til de beløb, der er betalt, eller som skal betales af dig eller til dig i forbindelse med den handel eller de handler, som erstatningsansvaret vedrører, uanset på hvilket søgsmålsgrundlag eller under hvilken form det sker. Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis du handler i egenskab af forbruger.

9.4. Ansvarsfritagelse
QXL er ikke erstatningsansvarlig over for dig eller tredjemand for indirekte tab eller skader eller følgeskader, for tab af data, avance, indtægter eller forretninger, uanset hvordan disse måtte være opstået (hvad enten som følge af uagtsomhed eller misligholdelse af denne aftale eller på anden vis). Denne begrænsning af ansvaret gælder ikke, hvis du handler i egenskab af forbruger.

Du er ansvarlig for, at anvendelsen af andres tekster, billeder, musik- og videofiler mv. til enhver tid overholder den gældende danske lovgivning, samt at enhver form for immaterielle rettigheder respekteres og honoreres efter de til enhver tid fastsatte regler. QXL fraskriver sig derfor ansvaret for krænkelser af de anførte rettigheder og videreformidler enhver henvendelse om dette direkte til dig.

9.5. Ufravigeligt ansvar
Intet i denne aftale begrænser QXL's erstatningsansvar ved død eller personskade, der opstår som følge af uagtsomhed fra QXL's side, eller øvrigt ansvar, som QXL måtte være pålagt i henhold til loven. Dine lovfæstede rettigheder som forbruger er ikke forringet.

9.6. Erstatning
Du påtager dig at holde QXL skadesløs for ansvar, krav og udgifter, som måtte opstå som følge af din misligholdelse af denne aftale eller på grund af din konto hos QXL.

10. Øvrige bestemmelser

10.1. Overdragelse
QXL forbeholder sig ret til at overdrage eller give dele af eller alle vores rettigheder og forpligtelser i denne aftale i underentreprise. Hvis vi udøver denne ret, skal vi anføre navnet på rettighedsmodtageren eller underleverandøren på forsiden (www.qxl.dk), og du har ret til omgående at opsige denne aftale. Du må ikke uden skriftligt samtykke fra QXL overdrage eller afhænde denne aftale.

10.2. Ugyldighed
Såfremt et af vilkårene i denne aftale ved retsafgørelse eller kendelse anses for at være ugyldigt eller for ikke at være retskraftigt, skal den resterende del af aftalen forblive gyldig og retskraftig. 10.3. Opbevaring af aftalen
Vi opbevarer ikke genparter af de aftaler, som vi indgår med dig eller andre medlemmer, når du tilmelder dig QXL's tjenester. Du kan få adgang til din aftale påwww.qxl.dk. Vi råder dig til at udskrive en kopi af denne aftale og/eller gemme en downloadet kopi på din computer.

10.4. Aftalens sprog
Denne aftale er affattet på dansk. De aftaler, der gælder for QXL's tjenester rettet mod et andet land, er affattet på det sprog, som anvendes i de lande, som de specifikke QXL-tjenester er rettet mod.

11. Opsigelse af medlemskab

11.1 Opsigelse
Du kan når som helst opsige dit medlemskab af QXL’s tjeneste ved at sende en e-mail til kundeservice@qxl.dk. I e-mailen skal du blot skrive dit brugernavn og de tre sidste tegn i din adgangskode, fødselsdato, samt oplyse, at du ønsker at melde dig ud. Udmelding fritager dig ikke for dine forpligtelser som sælger eller køber i forhold til igangværende eller afsluttede auktioner.

QXL handelsregler

1. Introduktion
Nedenstående handelsregler beskriver følgende:

a. De regler, der finder anvendelse på de auktionshandler („auktionerne“), som du kan deltage i gennem QXL's tjenester

b. de forskellige auktionstyper, du kan finde her

c. de særskilte regler, som måtte gælde for dem

d. de gebyrer, der skal betales til QXL, når du sælger dine varer.

Disse handelsregler er juridisk bindende og er en del af din aftale med QXL. Hvis du deltager i en auktion, anerkender du, at du har læst, forstået og accepteret disse handelsregler.

QXL kan løbende ændre disse handelsregler, enten for at tilføje (eller fjerne) forskellige auktionstyper eller for at ændre måden, hvorpå de forskellige auktioner gennemføres. Du vil modtage besked via e-mail, hvis handelsreglerne ændres. Hvis du kun få gange har deltaget i en af de auktionstyper, du finder på QXL, så opfordrer vi dig til at læse disse handelsregler, før du deltager. Selvom du ofte køber eller sælger på auktion, anbefaler vi, at du alligevel tager dig tid til at læse dem. Når du deltager i en auktion, tilkendegiver du at have læst dem.

Disse handelsregler skal læses i sammenhæng med QXL's vilkår og betingelser. Hvis der er uoverensstemmelser mellem dem, har QXL's vilkår og betingelser, der giver en mere detaljeret beskrivelse af dine rettigheder og forpligtelser, forrang for disse handelsregler. Betegnelser anvendt i disse handelsregler har den betydning, som de er givet i QXL's vilkår og betingelser.

2. Bud
Med undtagelse af det nedenfor anførte tilfælde vil bud afgivet på alle auktioner være bindende. Dette betyder, at hvis et bud på en auktion afgives gennem din QXL-konto (uanset om det er fra dig eller fra en, der bruger din konto), kan det ikke trækkes tilbage, og det er juridisk bindende. Hvis dit bud falder heldigt ud, indgås der automatisk en aftale mellem dig og sælger, når auktionen afsluttes.

Når budknapper (på auktioner) og købknapper (på fastprisannoncer) benyttes, fremvises en samlet oversigt over handlen, som endeligt skal bekræftes. Bekræftes der vha. knappen, er der tale om en ordre med betalingsforpligtelse

Som køber kan du i visse tilfælde have fortrydelsesret.

Du må ikke afgive bud på en måde, der kan manipulere en auktion. Hvis du f.eks. selv er sælger er det ikke tilladt at byde på din egen auktion, uanset om det sker gennem din egen QXL-konto eller gennem et andet medlems konto.

På grund af internetforbindelsers usikkerhed er det QXL-systemets modtagelse af det relevante bud, som vil udgøre buddet, og ikke afsendelsen af buddet fra din computer. QXL vil gøre en passende indsats for at behandle de bud, der afgives, men kan ikke garantere, at hvert enkelt bud nødvendigvis vil blive lagt frem.

Auktioner på QXL udsættes 5 minutter, hvis der indkommer bud indenfor de sidste 5 minutter før auktionens slut. Dvs. hvis en auktion slutter kl. 12:00, og der kl. 11:57 indløber et bud, vil auktionen forlænges til kl. 12:02. Denne praksis afspejler virkelighedens verden, hvor auktionarius også vil udsætte hammerslag, hvis der indkommer bud i sidste øjeblik. Med andre ord, vil du på QXL altid have 5 minutter til at besvare et bud på en auktion.

3. Noteringer
Når du via din QXL-konto (uanset om det er dig eller en anden, der anvender din konto) opretter en notering af en vare eller en tjenesteydelse med henblik på auktion, bliver denne juridisk bindende og kan ikke trækkes tilbage eller ændres, når det første auktionsbud er afgivet.

Ikke desto mindre kan der, sådan som det også fremgår af QXL's vilkår og betingelser, af og til være omstændigheder, under hvilke vi trækker en notering tilbage, som synes at overtræde de nævnte vilkår og betingelser eller disse handelsregler - også under selve auktionen. I sådanne tilfælde informerer vi sælger, og hvis det drejer sig om en auktion der er i gang, giver vi også besked til det eller de medlemmer, der deltager i auktionen.

4. Gebyrer
Som sælger skal du betale følgende gebyrer:

i. Gebyr for oprettelse af notering samt eventuelle promoveringspakkegebyrer

ii. Succesgebyr, som er et gebyr, der betales for hver auktion, hvor der opnås et vinderbud.

Når en auktion er afsluttet ved afgivelse af et vinderbud eller på anden måde, der medfører betaling, debiterer vi dig som sælger de relevante gebyrer i henhold til den betalingsform, som vi har registreret om dig. Vi forbeholder os ret til at opkræve påløbne gebyrer månedsvis eller på et andet fast opkrævningstidspunkt. Der vil under ingen omstændigheder ske fradrag i eller refusion af reklamepakkegebyrerne. Der vil heller ikke ske fradrag i eller refusion af succesgebyrer, medmindre du som sælger på rimelig vis kan godtgøre over for os, at:

a. Salget af den vare eller tjeneste, som var udbudt på auktion, ikke blev gennemført

b. Den omstændighed, at salget ikke blev afsluttet, ikke var en følge af manglende omhu eller at du ikke opfyldt dine forpligtelser som sælger.

Som køber skal du betale følgende gebyrer:

i. Hammerslagsgebyr: Alle solgte varer (både auktion og fastpris) pålægges et gebyr på 5 kroner. Gebyret faktureres af QXL efter endt handel.

5. Budtyper i forbindelse med auktioner
Der er to måder, hvorpå du kan deltage som køber i en auktion:

a. Ved at afgive et auktionsbud. Dette er den almindelige måde at deltage i en online eller offline auktion, hvor det højeste bud modtaget ved auktionens afslutning vinder, dog på den betingelse at buddet overstiger mindsteprisen, samt at de øvrige betingelser, der gælder for den pågældende auktion, er opfyldt. En måde at afgive sådanne bud på er at anvende QXL’s autobud-funktionalitet, der gør det muligt at byde automatisk med fast budforøgelse.

b. Du kan også afgive et KØB NU-bud, og dermed købe varen med det samme. Dette er dog kun muligt, hvis sælger har fastsat den pris, til hvilken han/hun vil sælge den udbudte vare eller tjeneste med det samme. Et KØB NU-bud er altså i praksis en aftale, hvor du, som køber, accepterer at købe den pågældende udbudte vare/tjeneste til den pris, sælger har fastsat – lidt ligesom at købe en vare i en butik.

6. Auktionsprocedurer
Auktioner vil almindeligvis fortsætte indtil et fastsat tidspunkt, der ligger flere dage efter auktionens begyndelse. Hvis mindsteprisen overstiges, og der ikke er lagt et KØB NU-bud på den udbudte vare/tjeneste (jf. nedenfor), er det det højeste bud, der er modtaget ved auktionens afslutning, der vinder. QXL’s handelsregler fungerer efter princippet prisen først, derefter tidspunktet:

i. Den person, der afgiver det højeste bud, vinder – så længe det højeste bud svarer til eller overstiger en eventuel mindstepris. Mindsteprisen er den minimumspris, som sælger er villig til at acceptere for varen/tjenesten.

ii. Når en vare/tjeneste købes gennem KØB NU, afsluttes auktionen for den pågældende vare/tjeneste. Hvis der er udbudt flere varer/tjenester ved samme auktion, vil antallet af varer/tjenester udbudt på auktionen blive reduceret med det antal, som er blevet solgt ved KØB NU. Hvis der bliver foretaget et KØB NU-køb af samtlige vare/tjenester, vil alle andre bud vedrørende den pågældende auktion bortfalde. Den, der under auktionen indtil da havde afgivet det højeste bud på den pågældende vare eller tjeneste, vil pr. e-mail blive orienteret om, at varen eller tjenesten er blevet solgt gennem KØB NU.

iii. Hvis der er afgivet to enslydende bud, vil det være det første bud, der modtages i QXL's system, der vinder.

iv. Hvis flere forsøger at foretage et KØB NU-køb af en udbudt vare eller tjeneste, vil det være det første KØB NU-bud, der modtages i QXL's system, der vinder.

v. Hvis der er to eller flere udbudte varer/tjenester i forbindelse med en auktion, der bydes særskilt på, og der afgives et KØB NU-bud på en af dem, vinder du varen/tjenesten, der på det pågældende tidspunkt har det laveste bud. Hvis der er afgivet samme tilsvarende KØB NU-bud på flere varer eller tjenester, vinder du den vare eller tjeneste, der senest er budt på.

Tre eksempler på auktionsforløb:

a) En auktion uden KØB NU
Forestil dig, at en auktion er planlagt til at slutte kl. 16.00 på en bestemt dato. Hvis det højeste bud på det tidspunkt er kr. 300,00, (og mindsteprisen er lavere), så vil buddet på 300 kr. være det vindende bud. Hvis der er to bud på 300 kr., så vil det første bud på 300 kr., der er modtaget i QXL's system, være det vindende bud.

b) En auktion (en enkelt vare eller tjeneste) med KØB NU
Forestil dig, at en auktion er planlagt til at slutte kl. 22.00 på en bestemt dato, og kl. 14.00 er det højeste bud 200 kr. Kl. 15.00 ønsker en budgiver at byde 250 kr., hvilket svarer til KØB NU-prisen. Hvis denne budgiver bekræfter sit køb, så vil auktionen blive afsluttet øjeblikkeligt (før det fastsatte tidspunkt kl. 22.00), fordi den pågældende vare eller tjeneste vil være blevet solgt til KØB NU-køberen.

c) En auktion (flere varer eller tjenester) med KØB NU
Nu skal du forestille dig, at en auktion med tre forskellige varer/tjenester udbudt til salg, er planlagt til at slutte kl. 22.00 på en bestemt dato. Kl. 14.00 er der afgivet et bud på 200 kr. på to af de udbudte varer/tjenester, men det højeste bud på den tredje vare/tjeneste er kun på 180 kr. Kl. 15.00 ønsker en budgiver at byde 250 kr., hvilket svarer til den KØB NU-pris sælger har fastsat. Hvis denne budgiver bekræfter sit KØB NU-bud, så vil denne køber få den vare/tjeneste, hvor buddet er på 180 kr. - de to andre varer/tjenester vil stadig være i udbud. Den person, der har budt 180 kr. for varen eller tjenesten, vil pr. e-mail blive orienteret om, at varen eller tjenesten er solgt, og vil (hvis auktionen over de to andre tilsvarende varer/tjenester endnu ikke er afsluttet) have mulighed for at byde på de øvrige varer/tjenester.

Autobud
Som budgiver på en auktion skal du være opmærksom på funktionen ”autobud”. I forbindelse med en auktion vil opdaterede bud fra medlemmer, som anvender autobud-funktionen, blive anset for at være afgivet samme dag og tidspunkt, som deres første bud i den pågældende auktion blev modtaget i QXL's system. Denne regel har især betydning i forbindelse med auktioner med flere varer eller tjenester, når det skal afgøres, præcist hvilken vare eller tjeneste, der er købt gennem KØB NU (hvor der er budt samme pris for varerne eller tjenesterne).

Hvis vi fortsætter med det sidste eksempel ovenfor, så er der på nuværende tidspunkt afgivet bud på 200 kr. for hver af de to tilbageværende varer/tjenester. Forestil dig, at et af dem er et autobud, der oprindeligt begyndte på 100, kr. (som vi kan kalde det „oprindelige autobud“), og at det andet bud ikke er et autobud (vi kan kalde dette det „direkte bud“), som blev afgivet efter det oprindelige autobud. Hvis der foretages yderligere et KØB NU-køb af en budgiver, så vil vedkommende have accepteret at købe varen/tjenesten, som der var afgivet et direkte bud på – fordi autobudet betragtes som værende afgivet på det tidspunkt, det oprindelige autobud blev afgivet, dvs. før det direkte bud på 200 kr. blev afgivet. Den direkte budgiver vil pr. e-mail blive orienteret om salget og vil (hvis den sidste auktion endnu ikke er afsluttet) have mulighed for at byde på varen/tjenesten.

7. Generelle handelsregler
Som medlem bør du være opmærksom på følgende generelle regler:

i. Hvis der ikke foretages et KØB NU-køb, vil vinderbudet ved en auktion være det højeste bud, som ligger over en eventuel mindstepris, og som opfylder de øvrige udtrykkelige betingelser for den pågældende handel.

ii. QXL forbeholder sig ret til, med eller uden forudgående varsel til budgiver/sælger, at fjerne bud, som vi finder useriøse, eller som QXL mener er et brud på disse handelsregler eller QXL's vilkår og betingelser.

iii. Hvis ét bud følges af et højere bud afgivet af en anden budgiver, som af en eller anden grund senere fjernes af QXL under en auktion, har sælger ret til at acceptere det lavere bud.

iv. Dog bortfalder alle bud, der ikke er vinderbud, efter afslutningen af den pågældende auktion, eller efter at der er foretaget et KØB NU-køb af den pågældende vare eller tjeneste.

8. Særlige handelsregler for sælgere
Som sælger i forbindelse med en auktion på QXL's tjenester er du underlagt visse forpligtelser:

i. Din notering skal være præcis og juridisk korrekt og skal indeholde en beskrivelse af varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber.

ii. Du skal være berettiget til at sælge og overdrage de varer eller tjenester til køberen, som du udbyder på auktion.

iii. Du skal acceptere, at noteringen forpligter dig til at sælge de varer eller tjenester, som er udbudt på auktion, hvis et bud overstiger auktionens mindstepris eller modsvarer den af dig fastsatte KØB NU-pris.

iv. Du må ikke gøre forsøg på at sælge forbudte varer, jf. QXL's vilkår og betingelser og listen over forbudte varer og tjenester som du finder i vores online hjælpeværktøj.

v. Du bør kun indsætte en auktionsnotering på den QXL-tjeneste, der henvender sig til det land, hvor du er registreret hos QXL, og hvor de varer eller tjenester, du udbyder på auktion, befinder sig, medmindre der er en berettiget kommerciel årsag til at indsætte din notering på en QXL-tjeneste rettet mod et andet land (f.eks. via ricardo.ch eller QXL.no.). QXL forbeholder sig ret til at fjerne noteringen, hvis der ikke synes at være en berettiget årsag.

vi. Der må ikke opkræves unødige ekstra omkostninger til forsendelse og lign. på udbudte auktioner.9. Aftaler med bindingsperiode
Ifølge Forbrugeraftalelovens §§ 28 og 29 om ”Ret til opsigelse af aftaler om løbende tjenesteydelser m.v.” kan forbrugeren opsige en aftale med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter aftalens indgåelse.

Uanset hvilke aftaler der måtte være indgået tidligere kan Forbrugeraftalelovens §§ 28 og 29 ikke fraviges. Du kan læse yderligere om betingelser i forbindelse med bindingsperioder her (omhandler rabataftaler).

10. Fortrydelsesret

Er du køber?
Når du køber en vare af en privat sælger på QXL, har du som køber mulighed for at fortryde købet, medmindre aftalen er undtaget i medfør af Forbrugeraftalelovens § 7, stk. 2. Fortrydelsesretten træder i kraft fra det øjeblik auktionen er vundet og gælder indtil 14 dage efter, at køber, eller en af køber angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varen i fysisk besiddelse, uanset om du får din vare tilsendt, eller du afhenter den selv. Hvis du vil fortryde dit køb, skal du afgive en utvetydig erklæring herom til sælger. Dette kan ske ved at sende en e-mail direkte til sælger eller benytte en standardfortrydelsesformular, jf. nedenfor. Vær opmærksom på, at du selv skal arrangere tilbagebetaling for varen med sælger. Du kan IKKE få tilbagebetalt købesummen af QXL. Vær desuden opmærksom på, at portoudgifter til at sende den modtagne vare retur til sælger, betales af køber, som skal sende varen til sælger senest 14 dage fra den dato, hvor sælger har modtaget købers meddelelse om, at køber fortryder og træder tilbage fra aftalen.

Hvordan bruger du din fortrydelsesret?

- Hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du give sælger meddelelse herom, hvilket kan ske ved at udfylde standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i din budvindermail og sende den til sælger. Se standardfortrydelsesformularen her.

- Vær opmærksom på, at du selv skal arrangere tilbagebetaling for varen med sælger. Du kan IKKE få tilbagebetalt købesummen af QXL.

Sælger
Når du som medlem (uanset om du er registreret som privat medlem eller erhvervsmedlem) udbyder en vare eller tjenesteydelse, vil køberen i de fleste tilfælde have ret til at fortryde handlen. Der gælder dog undtagelser til fortrydelsesretten, bl.a. ved køb af transport og indkvartering, hvis det er aftalt, hvilken dag eller inden for hvilken periode tjenesteydelsen skal udføres.

Fortrydelsesretten løber i 14 dage, fra køberen har fået varen i hænde, eller ved tjenesteydelser, i 14 dage fra aftalens indgåelse, hvis du som sælger på papir eller på et varigt medium har oplyst om fortrydelsesret. Hvis du først giver denne oplysning på papir eller et varigt medium senere, løber fristen først fra modtagelsen heraf. Fortrydelsesretten udløber i så fald 14 dage efter den dag, hvor oplysningerne er kommet frem til køber, dog senest 12 måneder efter køberen har modtaget varen eller tjenesteydelserne. Det skal fremgå af din notering, om du er momsregistreret sælger, (hvilket indikerer at du er erhvervsdrivende og handler inden for dit erhverv). Som sælger er du forpligtet til at oplyse om fortrydelsesretten, hvis aftalen er omfattet heraf.

Læs mere om fortrydelsesretten på www.forbrug.dk.

Er du privat sælger?
Som privat sælger skal du opfylde Forbrugeraftalelovens fortrydelsesret og købers ret til at fortryde sit køb. Fortrydelsesretten træder i kraft fra det øjeblik auktionen er vundet og gælder indtil 14 dage efter, at varen er modtaget af køber. Hvis køber benytter sin fortrydelsesret, har køber naturligvis krav på at få de penge tilbage, der er betalt inkl. porto. Dvs. køber skal have alle sine penge tilbage. Det eneste køber selv skal betale er returforsendelsen. Pengene til køber skal først returneres, når sælger har modtaget varen eller sælger har modtaget dokumentation for, at køber er trådt tilbage fra aftalen.

Hvad er dine forpligtelser som privat sælger?
Fortrydelsesretten betyder, at du skal være opmærksom på, at køber af auktionen i op til 14 dage efter at have modtaget varen, kan kontakte sælger og fortryde sit køb. Køber skal selv betale de udgifter, der er forbundet med at sende varen retur til sælger. Dette gælder for både brugte og nye varer, som sælges af private.

Er du erhvervsdrivende sælger?
Som erhvervsdrivende sælger skal du overholde Forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesret og købers ret til at fortryde sit køb i op til 14 dage efter modtagelse af varen, medmindre der gælder særlige undtagelser.

Hvad er dine forpligtelser som erhvervsdrivende sælger?
Som udgangspunkt skal du altid tilbyde fortrydelsesret, men der findes dog nogle varegrupper, der er uden for fortrydelsesretten Det gælder aftaler om transport af varer, pakkerejser, bus, tog, taxi mv., indkvartering, fx ophold på hotel, vandrehjem eller campingplads og leje af sommerhus, forplejning, fx restaurantbesøg og levering af mad (catering) og servering, tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, hvis det fremgår af aftalen, hvornår (hvilken dag eller bestemt periode) den aftalte begivenhed skal finde sted.

Der er heller ikke fortrydelsesret for aftaler om fødevarer, drikkevarer og andre varer til husholdningens løbende forbrug, som skal leveres til købers hjem, bopæl eller arbejdsplads, af en sælger, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter samt ved spil hvor der for deltagelse betales en pengeindsats.

Som sælger kan du i visse tilfælde begrænse din fortrydelsesret. Det gælder for tjenesteydelser og varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller hvis køber bryder plomberede lyd- og billedoptagelser eller-computerprogrammer. Du kan læse mere om fortrydelsesretten og undtagelser hertil på Forbrugerombudsmandens hjemmeside om e-handel: www.net-tjek.dk

Reklamation - private sælgere
Hvis du er privat sælger på QXL, er du i hht. Købelovens regler ansvarlig for, at varen når frem til køber i samme stand, som beskrevet i varebeskrivelsen. Det betyder, at du ved en reklamation, som privat sælger, er forpligtet til at tage varen retur og dække både varens pris samt porto begge veje. Som ved fortrydelsesretten har sælger ret til at få varen retur, inden pengene refunderes.

Reklamation - erhvervsdrivende sælgere
Du skal overholde reglerne vedr. reklamation i hht. Købeloven.

Vigtigt for alle sælgere
Som sælger er du ansvarlig for varen indtil den er køber i hænde. Det betyder, at en indleveringsattest ikke er tilstrækkelig dokumentation, hvis varen går tabt i forsendelsen

Modtager køber ikke varen, skal sælger sende en ny vare eller refundere varens pris inkl. evt. betalt porto til forsendelse.

Fortrydelsesretten træder i kraft fra det øjeblik auktionen er vundet og gælder indtil 14 dage efter, at varen er modtaget af køber.

Særlige regler vedr. bilhandler og fortrydelsesret
QXL anbefaler i handler med biler, motorcykler og lign. at man ikke betaler til sælger, førend at man har besigtiget og prøvekørt køretøjet.

11. Klager
Ønsker du som kunde at klage, kan du kontakte QXL.dk på mail kundeservice@qxl.dk eller via brev til QXL.dk Dynamovej 11, 2300 Herlev. I fald der ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, jf. kfst.dk.

12. Mangler og reklamation
Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse.

13. Levering
Din vare sendes fra sælger, når sælger har modtaget betaling, med mindre andet aftales. Normal leveringstid er 4-5 dage. Vær opmærksom på, at der kan forekomme længere leveringstid ved weekender og helligdage. i. Fragtomkostninger kan variere afhængigt af den købte vares vægt, størrelse og beskyttelsesindpakning, og der kan således være ekstra omkostninger i forbindelse med fragt. Husk også at læse sælgers betingelser grundigt.