Bliv ambassadør

QXL Ambassadørprogrammet i overordnede træk

Formål
Som QXL Ambassadør er du i samarbejde med QXL’s medarbejdere med til at videreudvikle Danmarks største online auktion, samt at udbrede kendskab om QXL i Danmark. Din viden og engagement som QXL Ambassadør vil være en væsentlig del af at sikre, at QXL fortsat udvikler sig i en retning, der er til gavn for alle handlende og skaber et godt handelsmiljø.

Der gælder ikke andre handelsregler for en QXL Ambassadør, end der gør for ’almindelige’ medlemmer, ligesom der heller ikke gælder særlige vilkår eller undtagelser. Til gengæld får du mulighed for at møde en masse mennesker, og for at blive deres talerør. Gennem dit virke som QXL Ambassadør har du således mulighed for at være med til at præge QXL – nu og i fremtiden – så vi fortsat kan være dit foretrukne handelssted på nettet.

Kriterier for at blive QXL Ambassadør
Du har en grundig viden inden for en eller flere kategorier, som du har fået, f.eks. gennem at være aktiv i pågældende kategori(er) eller fordi du har din egen butik med lignende typer varer. Du har en ren historik hos QXL og en god karakterbog med mindst 250 positive karakter (i visse tilfælde kan der efter vurdering fra QXL dispenseres for denne grænse).

Sådan er du en god QXL Ambassadør
Du foregår med et godt eksempel for andre QXL-medlemmer Du er aktiv som medlem og indstillet på at hjælpe andre medlemmer, f.eks. i QXL Forum. Du bruger din indsigt og viden til at skabe mere aktivitet på QXL. F.eks. er det vigtigt, at du lytter til andre medlemmer, samler viden omkring ønsker om ændringer og formidler dem til QXL. Du holder løbende øje med relevante handelsmiljøer, markeder, klubber og foreninger, som kunne være til fordel for QXL’s medlemmer, samt deltager i tilknyttede arrangementer, hvis muligt.

Udvælgelse af QXL Ambassadører
Udvælgelsen af en QXL Ambassadør foregår i QXL Ambassadørgruppen, som vurderer hver enkel ansøger. Behandlingen af ansøgningerne tages i portioner, men vi forsøger at gøre det sådan, at du kan få besked hurtigst muligt.

Klik her for at søge om at blive QXL Ambassadør